Български English Русский العربية
 

НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА „АШАРНЕ” - СИРИЯ

Държава: Сирия Сирия
 

Построена на 40 км. от град Хама, по долината на река Оронто. За напояване на 25 000 хектара земя, от които 21 000 хектара се напояват по гравитачен способ, а 4000 хектара чрез помпени станции.


      Водохранилища и напоителни системи
• Водохранилища в Сирия и Мароко
• Резервоари за питейна вода и водонапорни кули в Ирак, Либия
• Напоителни системи в Либия, Ирак, Сирия
• Помпени станции и пречиствателни съоръжения от системата „Великата изкуствена река” в Либия