Български English Русский العربية
 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ „МАХАРДЕ” НА РЕКА ОРОНТО – СИРИЯ

Държава: Сирия Сирия
 

Запълненият обем с вода е 50 000 000м3. Стената е земно-насипна с глинено ядро. Обемът на насипите е 350 000 м3, глинено ядро – 75 000 м3, филтри – 36 000 м3, каменна облицовка – 25 000 м2. Преливникът е 150 м дълъг с диаметър при входа 19 м, а при изхода 7.50 м. Водосборния напорен тунел е дълъг 1700 м с диаметър 3.40 м. Водохранилището използва за напоява на 25 000 хектара земя.


      Водохранилища и напоителни системи
• Водохранилища в Сирия и Мароко
• Резервоари за питейна вода и водонапорни кули в Ирак, Либия
• Напоителни системи в Либия, Ирак, Сирия
• Помпени станции и пречиствателни съоръжения от системата „Великата изкуствена река” в Либия