Български English Русский العربية
 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ „РАСТАН” НА РЕКА ОРОНТО – СИРИЯ

Държава: Сирия Сирия
 

Запълненият обем с вода е 250 000 000 м3. Стената е земно-насипна с глинено ядро. Обемът на насипите е 1 440 000 м3. Глинено ядро – 260 000м3. Филтри – 110 000 м3. Каменна облицовка – 30 000 м2. Стената е дълга 375 м, висока 67 м, широка в основата 230 м и 11 м в горния край. Преливникът е с капацитет 1 500 м3/сек. Основният водосборен тунел е дълъг 400 м, с радиус на кривината 200 м и диаметър 6.60 м


      Водохранилища и напоителни системи
• Водохранилища в Сирия и Мароко
• Резервоари за питейна вода и водонапорни кули в Ирак, Либия
• Напоителни системи в Либия, Ирак, Сирия
• Помпени станции и пречиствателни съоръжения от системата „Великата изкуствена река” в Либия