Български English Русский العربية
 


ВОДОХРАНИЛИЩЕ „РАСТАН” НА РЕКА ОРОНТО – СИРИЯ

Запълненият обем с вода е 250 000 000 м3.
Държава: Сирия Сирия

ВОДОХРАНИЛИЩЕ „МАХАРДЕ” НА РЕКА ОРОНТО – СИРИЯ

Запълненият обем с вода е 50 000 000м3.
Държава: Сирия Сирия

НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА „АШАРНЕ” - СИРИЯ

Построена на 40 км. от град Хама, по долината на река Оронто. За напояване на 25 000 хектара земя, от които 21 000 хектара се напояват по гравитачен способ, а 4000 хектара чрез помпени станции.
Държава: Сирия Сирия

<<


      Водохранилища и напоителни системи
• Водохранилища в Сирия и Мароко
• Резервоари за питейна вода и водонапорни кули в Ирак, Либия
• Напоителни системи в Либия, Ирак, Сирия
• Помпени станции и пречиствателни съоръжения от системата „Великата изкуствена река” в Либия