Български English Русский العربية
 

ТРЪБОПРОВОДИ

Държава: Либия Либия
 

Техноекспортстрой е положил над 1200 км тръбопроводи за петрол, газ, водоснаб-
дяване и канализация с диаметър от 250 мм 2500 мм, изпълнени от различни материали – от специализирани високонапорни до обикновени бетонови или PVC тръби.


      По държава
      Промишлено строителство
  • Циментови заводи и заводи за хартия в Сирия
  • Нефтопреработвателни заводи и фабрика за производство на рибни консерви в Либия
  • Силози за зърнени храни в Либия и Сирия
  • Топлоелектрическа централа в Алжир, нефтени и газови тръбопроводи и тръбопроводи за снабдяване с вода и за канализация