Български English Русский العربية
 

НЕФТЕНА РАФИНЕРИЯ „ЗАВИЯ”, ЛИБИЯ

Държава: Либия Либия
 

Рафинерията е с годишен капацитет 2 500 000 т нефтени продукти. Техноекспортстрой е изпълнил вертикалната планировка, фундаментите на технологичните съоръжения, пътища, производствени и административни здания.


      По държава
      Промишлено строителство
  • Циментови заводи и заводи за хартия в Сирия
  • Нефтопреработвателни заводи и фабрика за производство на рибни консерви в Либия
  • Силози за зърнени храни в Либия и Сирия
  • Топлоелектрическа централа в Алжир, нефтени и газови тръбопроводи и тръбопроводи за снабдяване с вода и за канализация