Български English Русский العربية
 


СИЛОЗ ЗА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ ”ДЖУФРА”, ЛИБИЯ

Силозът е с капацитет 100 000 тона и има 48 силозни клетки с 12 м диаметър и височина 26 м. Елеваторната кула е с височина 52 м. Изградени са административна сграда, подстанция, жилища за персонала.
Държава: Либия Либия

НЕФТЕНА РАФИНЕРИЯ „ЗАВИЯ”, ЛИБИЯ

Рафинерията е с годишен капацитет 2 500 000 т нефтени продукти. Техноекспортстрой е изпълнил вертикалната планировка, фундаментите на технологичните съоръжения, пътища, производствени и административни здания.
Държава: Либия Либия

ТРЪБОПРОВОДИ

Техноекспортстрой е положил над 1200 км тръбопроводи за петрол, газ, водоснаб-
дяване и канализация с диаметър от 250 мм 2500 мм, изпълнени от различни материали – от специализирани високонапорни до обикновени бетонови или PVC тръби.

Държава: Либия Либия

<<


      По държава
      Промишлено строителство
  • Циментови заводи и заводи за хартия в Сирия
  • Нефтопреработвателни заводи и фабрика за производство на рибни консерви в Либия
  • Силози за зърнени храни в Либия и Сирия
  • Топлоелектрическа централа в Алжир, нефтени и газови тръбопроводи и тръбопроводи за снабдяване с вода и за канализация