Български English Русский العربية
 
Дейност

Строителната компания „Техноекспортстрой” ЕАД е създадена през 1964 година и е регистрирана, като международен предприемач и консултант от най-висока категория в повече от 20 страни на Европа, Близкия изток и Африка.

През 2012 фирма Техноекспортстрой е приватизирана, но материалните и човешки ресурси на компанията са запазени като възможностите и отговарят напълно на дейностите изпълнявани през годините. Основната мисия на компанията е да се поддържа стабилно присъствие на Техноекспортстрой на българския и на международния пазар.

В своята 50 годишна история на международния пазар на строителна, проектантска и инженерингова дейност в качеството си на главен изпълнител, компанията е изградила повече от 660 обекта във всички възможни сектори на стопанската инфраструктура.

Задгранични проекти на „Техноекспортстрой” ЕАД са над 40 болници, медицински и стоматологични учебни заведения и специализирани здравни центрове.
В областта на правителствения и административен сектор от дружеството са построени сградите на над 30 териториални правителствени и парламентарни институции, държавни банки, застрахователни компании, резиденции, армейски и щабни формирования.
В областта на промишлената инфраструктура компанията е реализирала изграждането и оборудването на повече от 40 предприятия в областта на енергетиката, строителната, химическата и леката промишленост.

Обекти изцяло изпълнени от „Техноекспортстрой” ЕАД са и редица язовири, напоителни мрежи, водонапорни съоръжения, водопречиствателни станции, болници, училища, обществени и административни сгради, спортни обекти и други.

В областта на жилищното строителство построените задгранични обекти от „Техноекспортстрой” ЕАД са няколко хиляди жилищни сгради и еднофамилни постройки, между които блокове и къщи в жилищните комплекси на градовете Улм и Хойнгерн в Германия, както и жилищни сгради в Сирия и в Либия.

Обекти на „Техноекспорстрой” ЕАД в Република България са полагане на оптичен кабел в различни райони на страната, два затворени жилищни комплекса с еднофамилни и многофамилни къщи в Малинова долина, апартаментен комплекс със закрит басейн , спа, боулинг, ресторант, лоби бар в Боровец, апартаментен комплекс в Слънчев бряг, реконструкция и реновация на х-л „Кемпински – Зографски” в гр. София, който е изпълнен от „Техноекспортстрой” ЕАД през 1979г.
„Техноекспортстрой” ЕАД успява да устои на предизвикателствата на кризата и да запази своето икономическо състояние, външнотърговски позиции и партньори на международния пазар.

Организацията има Клонове, Бюра и Представителства в Либия, Алжир, Мароко, Ирак, Германия и дъщерна компания в Русия.


Обекти, изградени от „ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ” ЕАД

Жилищни и обществени сгради: жилищни комплекси, почивни бази, банки, административни сгради, хотели, луксозни жилищни сгради, джамии, библиотеки, концертни и конферентни зали, комерсиални проекти и супермаркети.

Здравни и образователни проекти: болници, поликлиники, лаборатории, фармацевтични магазини, училища и университети.

Индустриални и енергийни проекти: рафинерии, циментови заводи, електрически станции, индустриални хангари, механични ремонтни заводи, високо-волтажни предавателни линии и мрежи, силози за зърно.

Инфраструктурни проекти: пътища, мостове, летища, канализационна мрежа, водни кули, помпени станции, язовири, напоителни системи.

Консултантският отдел на Организацията е развил и приложил повече от 900 различни проекти в сферата на градското планиране и урбанизацията, на регионалното развитие, включително и на жилищни проекти, пътища и мостове, карти, комерсиални проекти, складови площи, болници, образователни проекти, инженерни сгради, вътрешен дизайн и обзавеждане, водопроводни и канализационни системи, спортни проекти, зали, хотели и курорти. Организацията се занимава и с надзор, поддръжка на заводи, проучвания и анализи, както и оценяване на инвестиционни проекти.